Đinh Bộ Lĩnh Dẹp Loạn 12 Sứ Quân (966 - 967)

 

4. Đinh Bộ Lĩnh Dẹp Loạn 12 Sứ Quân (966 - 967) - Lược Sử Việt Nam #4

 


Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: