Khởi Nghĩa Lam Sơn Phần 1 (1418 - 1425)

 

Khởi Nghĩa Lam Sơn Phần 1 (1418 - 1425)


Cuối thế kỷ 14, nhà Trần suy yếu. Năm 1400, Hồ Quý Ly phế truất vua Trần và lên ngôi vua, đổi quốc hiệu thành Đại Ngu – nhà Hồ thành lập.

Trước tình cảnh đó, nhiều quý tộc nhà Trần như Trần Ngỗi, Trần Quý Khoáng đã dấy binh khởi nghĩa, tuy ghi được một vài dấu ấn nhất định, nhưng cuối cùng đều thất bại hoặc tan rã. Cho đến tận năm 1418:

Núi Lam sơn dấy nghĩa

Chốn hoang dã nương mình

Ngẫm thù lớn há đội trời chung

Căm giặc nước thề không cùng sống

Lê lợi tại Lam Sơn dựng cờ khởi nghĩa, bắt đầu 10 năm ròng rã nếm mật nằm gai, kiên trì kháng chiến chờ một ngày:

Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: