Lê Hoàn kháng chiến chống Tống Lần 1 (979 - 981)

5. Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 1 (979-981) - Lược Sử Việt Nam #5

Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: