Ngô Quyền Đại Phá Quân Nam Hán - Bạch Đằng (938)

 Ngô Quyền Đại Phá Quân Nam Hán - Bạch Đằng (938)

 

Từ sau cuộc khởi nghĩa của Lý Bí – Lý Nam Đế và sự tiếp nối của Triệu Quang Phục – Triệu Việt Vương, năm 603 nước ta lại một lần nữa rơi vào ách đô hộ. Trong suốt quãng thời gian khoảng hơn 300 năm, từ năm 603 đến năm 938, nhân dân ta không cam chịu khuất phục, dù bị đàn áp dã man vẫn liên tục đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, lớp trước ngã xuống, lớp sau tiếp tục. Nhiều cuộc khởi nghĩa đã dành được những thắng lợi nhất định phải kể đến như: khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Phùng Hưng và đặc biệt là những nỗ lực giành quyền tự chủ, dựng nên độc lập của họ Khúc và họ Dương.

Nhưng phải đến tận năm 938, Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, sự kiện này đã chính thức chấm dứt 1000 năm đêm trường nô lệ của nhân dân ta dưới ách thống trị của phương Bắc, Đại Việt từ đây hung cứ phương Nam.

Bạn có thể xem video này trên youtube tại: https://youtu.be/V-pLLkO_GlM

Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: