Kháng chiến chống Nguyên Mông Lần 3 ( 1288)

  Nhà Trần và kháng chiến chống Nguyên Mông Lần 3 ( 1288)

"Có câu:""Quá tam ba bận"" và có vẻ là sau hai lần ăn đòn đau thì Nguyên Mông vẫn muốn cố đu thêm lần nữa cho đủ ba bận. Nếu như lần trước, chúng đợi đến 27 năm kể từ lần xâm lược đầu tiên mới quay lại thì lần này, chỉ sau 3 năm đã nôn nóng quay lại nước ta. Lần xâm lược này ngoài việc muốn thôn tính nước ta, biến chúng ta thành một quận thì đây còn là cơ hội để chúng rửa nhục sau 2 lần đại bại - như 2 cú vả đầy cay đắng vào bộ mặt và thể diện của Nguyên Mông hùng mạnh.

Về phía quân Nguyên, gom góp hết tức tối và cay cú sau hai lần bại trận, Hốt Tất Liệt giao cho Thoát Hoan hơn 30 vạn quân cùng nhiều mãnh tướng hừng hực khí thế đợi ngày tiến quân. Được ăn đòn nhiều nên chúng cũng có phần cẩn trọng và tỉnh táo hơn. Hốt Tất Liệt căn dặn Thoát Hoan không được nghĩ Đại việt là nước nhỏ mà coi thường. Thêm vào đó, sau hai lần đói khát vật vờ ở Thăng Long, chúng đã chủ động chuẩn bị một đoàn thuyền lương hùng hậu gồm 100 thuyền vận tải chở 17 vạn thạch lương do Trương Văn Hổ chỉ huy, đồng thời cẩn thận sai Ô Mã Nhi dẫn thêm quân bảo vệ đoàn thuyền lương này. 

Về phía nhà Trần, nếu như hai lần trước, vua Trần đều có những phút lưỡng lự, hoang mang trước thế giặc mạnh (lần thứ nhất, khi được vua Trần Thái Tông hỏi ý kiến, thái sư Trần Thủ Độ bình tĩnh trấn an: ""Đầu thần chưa rơi xuống đất xin bệ hạ đừng lo"". Lần thứ 2, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông hỏi quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo xem có nên hòa, Trần Hưng Đạo khảng khái trả lời: ""Xin bệ hạ chém đầu thần trước rồi hãy hàng""), thì lần này Trần Hưng Đạo có thể bình tĩnh khẳng định: ""Năm nay thế giặc dễ đánh""".

Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: