Khởi Nghĩa Tây Sơn Phần 1 - Trận Rạch Gầm Xoài Mút ( 1785)

Khởi Nghĩa Tây Sơn Phần 1 - Trận Rạch Gầm Xoài Mút ( 1785)

 Thế kỷ 16 -17 có lẽ là giai đoạn lịch sử rối ren, phức tạp nhất trong lịch sử phong kiến nước ta. Đây không phải lần đầu tiên nước ta xuất hiện nội chiến, nhưng chưa khi nào nội chiến lại dai dẳng, khốc liệt đến vậy. Chiến tranh Nam – Bắc triều vừa kết thúc, dư âm còn chưa nguội, thì Trịnh – Nguyễn đã vội vã phân tranh, chia cắt đất nước thành Đàng Trong – Đàng Ngoài. Nhưng cũng giống như bao cuộc chia tay trên thế gian này, cuộc chia tay này không thể êm ấm mà đánh nhau liên miên, vừa tiêu tốn tiền bạc của cải, lại gây bao đau thương lầm than cho dân chúng.

Bước sang thế kỷ 18, lịch sử bắt đầu có những chuyển biến đáng kể, tạo ra những bước ngoặt cho lịch sử giai đoạn này. Về bối cảnh Đàng Trong, từ giữa thế kỷ 18, chính quyền chúa Nguyễn suy yếu, mục nát dần, quan lại thi nhau vơ vét, lộng hành, người dân phải chịu nhiều thứ sưu thuế, cuộc sống ngày càng cơ cực. Nỗi bất bình oán giận lên đến cực độ, làm bùng nổ các cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, nổi bật nhất và đem lại kết quả chỉ có cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Năm 1777, nghĩa quân Tây Sơn bắt giết được chúa Nguyễn, chỉ còn Nguyễn Ánh chạy thoát, chính thức lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Sau khi chạy thoát được, Nguyễn Ánh đã nhiều lần giao chiến với Tây Sơn, hòng gây dựng lại cơ đồ cha ông nhưng đều thất bại. Sau những lần thất bại đó, lâm vào đường cùng, Nguyễn Ánh cầu cứu quân Xiêm. Đêm ngày 19 – rạng sáng ngày 20 tháng 1 năm 1785 một cuộc đại thủy chiến giữa liên quân Xiêm Nguyễn và quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy đã diễn ra tại khúc sông Rạch Gầm – Xoài Mút.
Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: