Lược Sử Việt Nam

Lược Sử Việt Nam là sản phẩm đầu tiên của Dấu Thiêng Lạc Hồng. Trước hiện trạng " Học sinh chỉ chán học lịch sử trên lớp chứ không chán lịch sử dân tộc", chúng tớ sẽ cố gắng tái hiện một cách sinh động nhất có thể các sự kiện lịch sử để mọi người dễ thẩm thấu.

Trong Lược Sử Việt Nam, Dấu Thiêng Lạc Hồng sẽ đem những trận đánh nổi bật tái hiện dưới hình thức sa bàn hóa, bản đồ hóa. Hy vọng rằng thông qua những video này, các bạn sẽ dễ hình dung hơn tiến trình các trận đánh, cũng như bước đầu cảm thấy hứng thú và muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử dân tộc.


Các bạn có thể xem các video của Dấu Thiêng Lạc Hồng Tại: